Vad är Rebus

Kulturhuset Rebus är en del av Helsingborgs Kulturförening. Kulturhuset ligger i Helsingborg på Gåsebäck, ett gammalt industriområde som ingår i det nya H+ områdets södra del. Helsingborgs Kulturförening främsta syfte är att tillhandahålla lokaler till en rimlig kostnad åt musiker och konstnärer.

Verksamheten har nu utvecklats på Rebus med visionen att skapa en plattform för den fria kulturen i Helsingborg. Föreningen samarbetar med studieförbundet ABF och har erhållit ekonomiskt stöd från Helsingborgs Stad för driften av Kulturhuset. Rebus har funnits sedan våren 2015 och arrangerar evenemang för medlemmar såsom DJ-kvällar och konserter.

Kulturhus och verkstäder

Fastigheten håller för närvarande på att ställas om från en industrifastighet till ett Kulturhus och kommer efter denna omställning öppnas för offentliga kulturevenemang såsom utställningar, konserter, teaterföreställningar m.m. Verkstäder såsom grafik, screentryck, mörkrum och trä- och metallverkstad kommer också utvecklas och därefter vara tillgängliga för konstnärer och privatpersoner.

Artiklar och länkar